Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 66 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizaccę w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-01-29 12:49
dokument Zarządzenie nr 39 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-01-29 12:48
dokument Zarządzenie nr 30 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-01-29 12:48
dokument Zarządzenie nr 26 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2018-01-29 12:48
dokument Zarządzenie nr 23 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2018-01-29 12:48
dokument Zarządzenie nr 20 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2018-01-29 12:48
dokument Zarządzenie nr 13 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2018-01-29 12:47
dokument Zarządzenie nr 3 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-01-29 12:47
dokument Zarządzenie nr 2 z 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, podtrzymanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, tradycji i edukacji , działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działaloności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-01-29 12:47
dokument Zarządzenie nr 72 z 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016-04-07 14:05
dokument Zarządzenie nr 35 z 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016-04-07 14:05
dokument Zarządzenie nr 34 z 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działalności na rzecz porządku i bezpieczństwa publicznego, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 2016-04-07 14:05
dokument Zarządzenie nr 22 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2016-04-07 14:04
dokument Zarządzenie nr 17 z 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 2016-04-07 14:05
dokument Zarządzenie nr 16 z 2015 r. zmieniajace zarządzenie nr 13/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. 2016-04-07 14:01
dokument Zarządzenie nr 13 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, podtrzymanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, tradycji i edukacji, Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 2016-04-07 14:01
dokument Zarządzenie nr 10 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2016-04-07 14:01
dokument Zarządzenie nr 9 z 2015 r. zmieniajace zarządzenie nr 112/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie nr 2 z 2015 r. zmieniajace zarządzenie nr 112/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie nr 113 z 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 112/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie nr 112 z 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie działalnosci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie nr 86 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie nr 85 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Oferta realizacji zadania publicznego 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie nr 60 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kalisz Pomorski oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działaloności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 39 z 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 37 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 38 z 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 36 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 37 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 36 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 28 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 23 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 22 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 19 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 8 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 7 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 5 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 88 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 44 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 30 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument sprawozdanie z reazlizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 2016-04-07 14:01
dokument Zarządzenie Nr 5 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 4 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 84 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 59 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2012 roku. 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 41 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 34 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2016-04-07 14:02
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011 2016-04-07 14:03
dokument Zarządzenie Nr 15 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:03
dokument Zarządzenie Nr 10 z 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 96 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obwatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej , porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz kultury, tradycji i edukacji na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:03
dokument Zarządzenie nr 1 z 2012 roku zmieniające zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku 2016-04-07 14:03
dokument Zarządzenie Nr 104 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:03
dokument Zarządzenie nr 96 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obwatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej , porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz kultury, tradycji i edukacji na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:03
dokument Zarządzenie Nr 80 z 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działaloności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok 2016-04-07 14:03
dokument Zarządzenie Nr 78 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:03
dokument Zarządzenie Nr 64 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:03
dokument Zarządzenie Nr 63 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:03
dokument Zarządzenie nr 32 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2016-04-07 14:03
dokument Zarządzenie nr 16 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podtrzymywanie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obwatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej , porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz kultury, tradycji i edukacji na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-04-07 14:03