Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na remont podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pomierzynie Aleksander PRECA 2003-09-23 09:57:24
„Wykonanie etażowego C.O. w pięciu komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ulicy Dworcowej 25 w Kaliszu Pomorskim ”. Aleksander PRECA 2003-09-15 11:07:36
Burmistrz Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na następujące nieruchomości na warunkach niżej podanych: I przetarg Poźrzadło Wielkie 50 Aleksander PRECA 2003-09-04 11:27:43
Burmistrz Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na następujące nieruchomości na warunkach niżej podanych: I przetarg Aleksander PRECA 2003-09-04 11:27:04
Wrzesień 2003 r. Aleksander PRECA 2003-09-04 11:26:34
Statut Gminy Kalisz Pomorski Aleksander PRECA 2003-08-27 09:09:39
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2. Aleksander PRECA 2003-08-22 16:31:37
Sierpień 2003 r. Aleksander PRECA 2003-08-22 16:30:51
Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 14:26:25
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 14:25:49
Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 14:25:05
Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 14:24:14
Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 14:22:36
Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 14:21:30
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 14:20:10
Rejestracja urodzin - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 14:19:12
Rejestracja zgonu - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 14:18:39
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 14:17:45
Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 14:16:48
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 13:52:18
Wydawanie dowodów osobistych - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 13:49:45
Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 13:49:00
Decyzja o wymeldowaniu - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 13:48:44
Meldowanie na pobyt stały i czasowy - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 13:48:31
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 13:48:16
Sprawy meldunkowe i USC - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-08-12 13:41:16
Burmistrz Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim ” Aleksander PRECA 2003-07-29 12:37:32
Lipiec 2003 r. Aleksander PRECA 2003-07-29 12:37:08
Minkiewicz Wiesława Maria – Dyrektor Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-07-11 11:07:43
Minkiewicz Stanisław - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-07-11 11:07:17
Wiśniewski Andrzej Józef – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-07-11 11:04:28
Wensker-Rożek Alicja- Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-07-11 11:03:55
Ryglewicz-Pełka Bronisława – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-07-11 11:02:49
Maras Halina - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-07-11 11:00:44
Kawecka Monika – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-07-11 11:00:10
Kaczorek Wanda – Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-07-11 10:59:40
Bukowski Tomasz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-07-11 10:53:45
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-07-11 10:52:23
Gulczyńska Elżbieta – Skarbnik Gminy - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-07-11 10:50:49
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Aleksander PRECA 2003-07-11 10:50:30